BE Alert Vacation – cre

Manb BeAlert Vakans nou an se yon solisyon lojistik ijans medikal a kout tèm pou vizitè yo nan karayib la.

Lè ou nan vakans dènye bagay ou vle enkyete se sa pou fè si ta gen yon ka aksidan oswa malady ta rive w. Manb BeAlert Vakans nou an bao u asistans lojistik medokal ijans nan tout karayib la si gen yon aksidan oswa yon blese ta rive w pandan tan ou lwen lakay ou.

Lè w enskri pou yon abònman kout tèm BeAlert Vakans, nou konpli tout enfòmasyon ki nesesè pou si ta gen yon medikal ijans pou sove lavi ou. Nou kowòdone tout swen w ak estaf medikal k ap trete w sou tè a avek destinasyon w lan.

Kit ou nan Bahamas w ap pran you ti plezi avek zanmi ou nan Exuma, oswa nan yon yatch nan tout karayib la, oswa ou nan Jamayik ap pran plezi sou plaj ou oswa sou yon bato ap pran plezi ak tout fanmi ou, nou gen ou kouvri  avèk BeAlert Vakans. Nen pòt kote ou ye nan mond lan ou ap jwen swen medikal ijans ou bezwen an!

Enskri Jodia!

Avèk yon manm BeAlert Vakans:

Ou konnen kisa pou w atann

Nou la avèk ou chak pa nan rout la, nou asire ke nou enfòme w’ sou tout detay ki gen rapò ak swen ou, pou w’ pa gen okenn sipriz inatandi pandan w ap vwayaj!

Ou ekonomize tan ou

Nou te ede anpil moun ki gen varyete ijans medikal atravè karayib la. Nou konnen egzakteman ki moun pou nou kontakte pou nou jwenn swen ou bezwen an pi vit ke posib!

CASE STUDY:

Tiffany Johnson

My husband and I were on the MSC Cruise with the last stop in Nassau, Bahamas. After disembarking we found a local tour operator to take us parasailing and snorkelling to a reef about 10 minutes away from Paradise Island. I was attacked by a shark while snorkelling that resulted in the loss of my right arm up to my elbow.

There was no medical kit on the boat, so we used a beach towel as a tourniquet for my amputated arm. There was also no radio on the boat, so when we arrived at Paradise Island, we had to flag down people and get their attention for what seemed like several minutes before they understood how severe the incident was and then told us that we had to go to the main port.

Nobody from Paradise Island let anyone know on the main port that we were coming, so when we arrived, we had to go through the same process of flagging people down and getting them to realize that we needed an ambulance.

We were on that boat from the reef to the stop at Paradise Island to the main port for about 30 minutes with no tourniquet and only a beach towel to stop the bleeding. Medically, it does not make sense why I am still alive – it is only by the grace of God!